Witwassen

Witwassen betekent het met opzet verbergen of verhullen van een voorwerp. U kunt hierbij denken aan het verbergen van een geldbedrag. Wordt u of iemand in uw omgeving verdacht van witwassen, dan is het van groot belang om een deskundige advocaat in te schakelen. De strafrechtadvocaten van REX hebben ervaring met de behandeling van witwaszaken.

Artikel 420bis

Witwassen is strafbaar gesteld in art. 420bis Wetboek van Strafrecht:

  1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie:
    • hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding  of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
    • hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.
  2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.
     

Strafrechtadvocaat witwassen

U vraagt zich wellicht af welke straf iemand kan verwachten als deze veroordeeld wordt voor witwassen. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Strafoplegging is namelijk maatwerk. In geval van een veroordeling kijkt de rechter naar allerlei factoren. Van de omstandigheden waaronder het feit begaan is en de persoon achter de verdachte tot het strafmaximum met betrekking tot wiswassen en uitspraken in vergelijkbare witwaszaken. Neem contact op met een strafrechtadvocaat van REX Advocaten indien u meer wilt weten over strafvervolging op het vlak van witwassen.