Verkeersongevallen

Wanneer u bij een verkeersongeval betrokken bent geraakt, kan dit ernstige mentale en fysieke schade veroorzaken. Of u een bestuurder bent, inzittende, getuige of nabestaande, een verkeersongeval kan verstrekkende gevolgen hebben. Wie is er aansprakelijk? Zijn er getuigenverklaringen? Is er een schadeverzekering inzittenden (SVI) afgesloten? En heeft u recht op smartengeld of een schadevergoeding? Een letselschadeadvocaat van REX advocaten kan u helpen om deze en andere vragen beantwoord te krijgen.

Schuldvraag verkeersongeluk

Ieder verkeersongeluk is anders. De omstandigheden zorgen ervoor dat het verkeersongeluk van geval tot geval verschilt. Dit betekent ook dat de omstandigheden van het verkeersongeluk van groot belang zijn bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Hoewel vaak direct duidelijk is wie blaam treft. Bijvoorbeeld als er sprake is van bijzondere manoeuvres op de weg, voorrangsfouten of een kettingbotsing. Soms kan er discussie ontstaan over de schuldvraag. Bijvoorbeeld als er een zelfrijdend elektrisch voertuig betrokken was, iemand geen gordel droeg of er wordt beweerd dat  het slachtoffer op zijn mobiele telefoon zat te kijken tijdens het autorijden of fietsen. Mogelijk wordt het slachtoffer daarom eigen schuld verweten aangaande het verkeersongeluk.

Aansprakelijkheidsrecht

REX’ letselschadeadvocaten hebben allen een opleiding genoten met betrekking tot het aansprakelijkheidsrecht. Hierdoor kunnen feiten en omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij de toedracht van het ongeval worden benoemd en afgewogen. Om de toedracht te kunnen achterhalen is onder meer het proces-verbaal van de politie of, bij ernstiger letsel, de bevindingen van de Dienst Verkeersongevallen Analyse (VOA) van belang. Ook eigen aanvullend onderzoek van bijvoorbeeld een ongevalanalist kan een rol spelen om de exacte toedracht te achterhalen. Er kan soms ook sprake zijn van eigen schuld. Desondanks kunt u dan een volledige schadevergoeding toegewezen krijgen. Bijvoorbeeld bij zeer ernstig letsel, aangezien dan vaak een zogenoemde billijkheidscorrectie wordt toegepast. Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.