Geweldszaken

U komt in aanraking met politie en/of justitie omdat u verdacht wordt van een geweldsdelict. Niet alleen ervaart u stress en onzekerheid, ook heeft u behoefte aan snelle hulp en de juiste informatie. Van vernieling, openlijk geweld en huiselijk geweld tot mishandeling, zware mishandeling en (poging tot) doodslag of moord, laat u in geval van geweldsdelicten bijstaan door een van de strafrechtadvocaten van REX.

Advocaat geweldsdelict

Een goede verdediging is van groot belang. Daarom bespreken onze advocaten graag met u de verdedigingsstrategie in geval van geweldsdelicten. Met de juiste strategie kan de straf en de impact van een eventuele veroordeling worden verkleind of verworpen. Was er bijvoorbeeld sprake van een onopzettelijke situatie? Zijn er getuigen die u wilt laten horen? Kunt u een beroep doen op zelfverdediging? Zijn er camerabeelden die kunnen worden opgevraagd? Welke straf kunt u opgelegd krijgen? En wat heeft de politie genoteerd met betrekking tot de strafzaak? Met hulp van REX Advocaten kan op deze vragen antwoord worden verkregen.

Advocaat mishandeling en andere geweldsdelicten

Onder geweldsdelicten worden delicten verstaan waarin geweld is gebruikt tegen personen of goederen, maar ook delicten waarbij met geweld is gedreigd. De meest voorkomende geweldsdelicten zijn brandstichting, belediging, vernieling, bedreiging, smaad, mishandeling, stalking, openlijke geweldpleging, doodslag, dood door schuld en moord. Niet alleen heeft het advocatenkantoor kennis van de rechtspraktijk, ook weten de strafrechtadvocaten gespecialiseerd in mishandeling en andere geweldsdelicten op welke wijze een goed juridisch verweer gevoerd dient te worden.

Straffen geweldsdelict

De strafmaat hangt af van het soort geweldsdelict en loopt zeer uiteen. Bij een bewezen lichte geweldspleging kan het OM besluiten om u niet te vervolgen. Dit wordt sepot genoemd. Ook kan er worden besloten dat u een geldbedrag moet betalen. In geval van zwaardere delicten bepaalt het OM vaak dat de zaak bij een strafrechter ter zitting moet komen. REX Advocaten kan de situatie doorgronden. Neem vrijblijvend contact op om kennis te maken en na te gaan wat we voor u kunnen betekenen.