Verbintenissenrechtadvocaat

Op zoek naar een verbintenisrechtadvocaat? Voor juridische kwesties op gebied van het verbintenissenrecht bent u bij REX Advocaten aan het juiste adres. U wordt bijgestaan voordat u een contract aangaat of erna. Laat u daarnaast ondersteunen bij het opstellen en aanpassen van algemene voorwaarden of contracten. Denk aan een koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst of geldleningovereenkomst. En ontstaat er een conflict? Dan kan REX Advocaten nakoming eisen of de schade verhalen.

Verbintenissenrechtadvocaat gezocht?

Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het geeft aan wat de regels zijn in de rechtsverhouding tussen verschillende personen. Onderdeel van het verbintenissenrecht is het overeenkomstenrecht of contractenrecht. Een verbintenis is het gevolg van een enkel- of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling tussen (rechts)personen. Met een verbintenis is de schuldenaar verplicht om een prestatie te verlenen aan een schuldeiser. Het kan hierbij gaan om een wettelijke verbintenis, een verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Er ontstaat een probleem wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. REX Advocaten beschikt over ruime ervaring op gebied van het algemeen contractenrecht, ook wel verbintenisrecht genoemd. Neem voor meer informatie contact op.