Tuchtrecht

Het handelen (en nalaten) van een aangeklaagde professional wordt beoordeeld in het tuchtrecht. Denk aan het gedrag en vakmanschap van een notaris, accountant, advocaat, arts of deurwaarder. Een tuchtrechtelijke procedure wordt door de aangeklaagde veelal als ingrijpend ervaren. Het is voor de aangeklaagde vaak lastig om zakelijk afstand te nemen aangezien deze zich persoonlijk vereenzelvigt met zijn beroep. Daarom is het vanaf het moment van ontvangst van een klacht noodzakelijk om er afstand van te nemen. Onder meer door een collega of klachtenfunctionaris in te schakelen, en door u in een eventuele latere fase een advocaat, gespecialiseerd in tuchtrecht, in te schakelen. REX Advocaten staat u graag bij.

Tuchtrechtelijke procedure

Het tuchtrecht heeft kenmerken van het strafrecht, privaatrecht en het bestuursrecht. Niet voor niets is het een bijzonder rechtsgebied. Vaak betreft een tuchtrechtelijke procedure het voorportaal van een aansprakelijkheidsstelling. Het is belangrijk om geen erkenningen te doen. Hierop is later lastig terug te komen. Gedurende de openbare mondelinge behandeling moet rekening worden gehouden met kritische vragen van het tuchtcollege. De sancties die kunnen worden opgelegd kunnen verstrekkend zijn. In het ergste geval kan bijvoorbeeld ontzetting uit de beroepsgroep volgen. REX Advocaten is gespecialiseerd in tuchtrechtelijke geschillen en komt op voor uw belangen. Tijdens een tuchtrechtelijke procedure biedt overigens in sommige gevallen een aansprakelijkheidsverzekering dekking voor advocaatkosten.