TBS

TBS is een afkorting van: terbeschikkingstelling. Het is een bijzonder deelgebied in het strafrecht.

De gespecialiseerde TBS-advocaten van REX Advocaten staan terbeschikkinggestelden bij, verdeeld over alle klinieken in Nederland.

Weigering onderzoek TBS

Wanneer u verdacht wordt van een ernstig strafbaar feit, bijvoorbeeld moord of doodslag, en u dit mogelijk onder invloed van een psychische stoornis heeft gepleegd, kan de rechter opdracht geven tot een onderzoek naar uw psychische toestand. Een dergelijk onderzoek wordt altijd door een psychiater en/of psycholoog of het Pieter Baan Centrum verricht. In het laatste geval duurt een onderzoek zes weken. Weigert u een dergelijk onderzoek, dan is het moeilijker om TBS op te leggen. Echter, uitgesloten is het niet. Ook andere informatie over uw psychische toestand die tijdens het proces is verzameld, zoals gedragskundige rapportages of een reclasseringsrapport, speelt namelijk een rol.

Beëindigen TBS

De rechter kan TBS met dwangverpleging opleggen als er bijvoorbeeld gedurende het delict sprake van een stoornis was en er gevaar is voor de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van personen of goederen. De rechter laat zich hierbij adviseren door gedragsdeskundigen. Wanneer de rechter u een TBS-maatregel oplegt, wordt u voor behandeling naar een TBS-kliniek overgebracht. In dit geval zal de rechter de TBS met dwangverpleging periodiek toetsen. De TBS kan door de rechter met een of twee jaar worden verlengd. Ook kan uw TBS (on)voorwaardelijk worden beëindigd.

TBS-advocaat

De TBS-advocaten van REX kunt u inschakelen wanneer u verdacht wordt van een ernstig strafbaar feit dat kan leiden tot TBS. Ook in geval van een TBS-verlengingszaak bestaat er altijd de mogelijkheid om contra-expertise te laten uitvoeren door een onafhankelijk psycholoog of psychiater, onder leiding van een advocaat. REX Advocaten kan u bijstaan op betalende basis of op basis van een toevoeging (pro deo). Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.