Fraudezaken

Als u verdacht wordt van fraude, kunt u te maken krijgen met het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast kunnen diverse inspectiediensten met u in contact treden, zoals de FIOD-ECD (Ministerie van Financiën), nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) of de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Voor elke fraudezaak geldt dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde fraude-advocaat. Niet alleen ondersteunt deze u bij de voorbereiding op verhoren, ook staat de advocaat u bij tijdens de verhoren en eventuele zittingen. Bovendien kan een fraude-advocaat u adviseren of u een transactievoorstel of een strafbeschikking van het OM moet accepteren.

Soorten fraude

Veelvoorkomende soorten fraude zijn onder meer vleesfraude, beleggingsfraude, faillissementsfraude, BTW- fraude en accijnsfraude. Acht de rechter de fraude bewezen? Dan wordt meestal een boete opgelegd. Ook kan er sprake zijn van een taakstraf, gevangenisstraf of stillegging van de onderneming bij het overtreden van de Wet Economische Delicten (WED). Bij het bepalen van de strafmaat kan de rechter zich beroepen op richtlijnen die in het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) zijn opgenomen. Iedere zaak wordt echter onafhankelijk beoordeeld met inachtneming van alle bijzondere omstandigheden.

Corruptie en omkoping

Tegenwoordig heeft de bestrijding en vervolging van corruptie de volle aandacht van de overheid. Wordt u verdacht van corruptie of omkoping? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de relevante feiten. De gevolgen van corruptie- en omkopingsonderzoeken kunnen ingrijpend zijn. Regelmatig worden verdachten aangehouden en preventief gedetineerd. Zowel op de verdachte als op de familie heeft dit een enorme impact. REX Advocaten biedt steun en bijstand bij alle facetten van dergelijke fraudeonderzoeken. Bijvoorbeeld tijdens verhoren door de FIOD of de Rijksrecherche.  Ook onderhoudt uw REX advocaat contact met de FIOD, Rijksrecherche en de officier van justitie, en zoekt deze naar mogelijkheden om in corruptieonderzoeken de strafrechtelijke (verdere) vervolging te beëindigen.

Dagvaarding of onderzoek fraude

Fraudeonderzoeken zijn er in allerlei maten en soorten. Van een verdenking van omvangrijke boekhoudfraude met eventueel faillissement tot omkoping en de verdenking van het vervalsen van een document. Heeft u een dagvaarding ontvangen of bent u onderwerp van onderzoek met betrekking tot fraude of corruptie? REX Advocaten heeft als strafrechtadvocaat opgetreden voor diverse corruptie- en fraudezaken. Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden in uw zaak.