Smartengeld

Een ongeval kan invloed hebben op uw hele leven. Het kan leiden tot immateriële schade. Smartengeld is een vergoeding voor leed, pijn en gederfde levensvreugde. Smartengeld kan niet tot achter de komma nauwkeurig worden berekend. Uw specifieke situatie en omstandigheden bepalen de hoogte van het smartengeld. Een letselschadeadvocaat van REX Advocaten kan u hierover meer vertellen.

Smartengeld berekenen

Bent u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt? Heeft u littekens door een ongeval? Kunt u uw hobby’s nog uitoefenen? Deze en andere vragen zijn van invloed op het vaststellen van de hoogte van het smartengeld. Ook wordt er gekeken naar uw leeftijd en uitspraken van rechters in vergelijkbare zaken. De hoogte van het smartengeld dat in een dergelijke zaak is toegekend aan een letselschadeslachtoffer kan een peilpunt zijn voor het vaststellen van smartengeld.

Hoogte smartengeld

Overigens is het belangrijk om onderscheid tussen materiële en immateriële schade. Wanneer schade als een materiële schadepost wordt bestempeld, moet het volledig worden vergoed. Materiële schade bepaalt dan ook niet de hoogte van het smartengeld. In Nederland zijn de smartengeldbedragen beperkt. Smartengeldvergoedingen lopen sterk uiteen. Van minder dan €1.500 voor beperkte letselschade tot meer dan €75.000 voor uitzonderlijk zware letselschade. Er gaan diverse stemmen op om het smartengeld op te hogen. Het hoogste smartengeldbedrag dat is toegekend betreft  €200.000. Mr. Bas Pernot van REX Advocaten was de eerste advocaat in Nederland, die het lukte om een dergelijk hoger bedrag aan smartengeld voor zijn cliënt te bedingen. De desbetreffende uitspraak kunt u vinden op Rechtspraak.nl.

Bepalen smartengeld

Kortom, bij iedere letselschadezaak moet opnieuw worden bekeken hoe zwaar de letselschade is. Ook moet worden gekeken hoeveel hinder het letselschadeslachtoffer ervan ondervindt en wat voor invloed dit heeft op het dagelijks functioneren. Het vaststellen van smartengeld is een uiterst complexe zaak. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreekt de letselschadeadvocaat van REX graag met u de mogelijkheden omtrent smartengeld.