Registratiegeschillen

REX Advocaten staat zorginstellingen en medische beroepsbeoefenaars graag terzijde als het gaat om registratiegeschillen. Oftewel, geschillenprocedures en bezwaarprocedures over het besluit van een registratiecommissie om bijvoorbeeld een specialist of profielarts niet te herregistreren of om een opleidingsinstelling niet te erkennen.

BIG-registratie

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) bevat regels voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door medisch zorgverleners en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De verplichte BIG-registratie geldt voor artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.

Herregistratie afgewezen

Een BIG-registratie betekent dat werknemers mogen werken binnen het beroep waarvoor zij zijn geregistreerd. Patiënten die het BIG-register raadplegen vertrouwen op de deskundigheid van de zorgverleners in het register. Zorgverleners moeten zich daarom regelmatig herregistreren voor het BIG-register en het specialisatieregister waaronder zij vallen. Indien uw herregistratieaanvraag wordt afgewezen, wordt uw inschrijving in het register doorgehaald op het moment dat uw uiterste herregistratiedatum (UHD) is verlopen.

Registratiegeschil advocaat

Wordt uw verzoek tot herregistratie afgewezen? Of is er sprake van een ander registratiegeschil? Dan kunt u de gang naar de rechter maken. Laat u in dat geval bijstaan door een van onze advocaten gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Maak vrijblijvend kennis met REX Advocaten.

Mr. A.C.H. (Bram) Jansen van REX advocaten heeft veel ervaring met dit soort zaken en diverse procedures gevoerd die ook tot baanbrekende uitspraken hebben geleid. Een voorbeeld daarvan is te vinden via Raadvanstate.nl.