Opiumwet

Bent u in verband met de Opiumwet in aanraking gekomen met politie en justitie? Wordt u verdacht van teelt, handel, verkoop of het aanwezig hebben van verdovende middelen? Het is belangrijk om te weten wat uw positie is in een (straf)rechtszaak. De strafrechtadvocaten van REX kunnen u hierover in ieder specifiek geval uitgebreid informeren.

Overtreden Opiumwet

In de Opiumwet worden diverse handelingen strafbaar gesteld. Bijvoorbeeld het in- of uitvoeren van drugs en het aanwezig hebben van drugs. Ook het telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren van drugs is strafbaar. Wanneer er sprake is van een geringe hoeveelheid verdovende middelen voor eigen gebruik, volgt meestal geen juridische, strafrechtelijke consequentie. Bij harddrugs is de ‘geringe hoeveelheid’ maximaal 0,5 gram. Bij softdrugs is de hoeveelheid waarbij niet vervolgd wordt, gesteld op een maximum van 5 gram. Maar worden er grotere hoeveelheden aangetroffen, dan gaat de politie wel tot vervolging over.

Advocaat drugsdelict

Als verdachte in een opiumwetzaak heeft u altijd recht op een advocaat. U kunt hier afstand van doen, maar het is u vanaf het allereerste moment van verhoor toegestaan om te vragen om een advocaat. Ook mag u op deze advocaat  wachten voordat u iets zegt tegen de politie. U kunt zich bovendien te allen tijde beroepen op uw zwijgrecht. Een verdachte hoeft namelijk niets te verklaren tegenover de politie. Bent u getuige in een opiumwetzaak of andersoortig drugsdelict? Dan moet u in principe naar waarheid antwoorden. Wanneer u uzelf of uw familie aan het gevaar van een strafrechtelijke veroordeling zou onderwerpen, hoeft u echter geen antwoord te geven. U kunt zich dan beroepen op uw verschoningsrecht.

Dwangmiddelen overtreding Opiumwet

Het is mogelijk dat politie en justitie bij de vervolging dwangmiddelen inzetten. Een dwangmiddel betreft een strafrechtelijke bevoegdheid om een inbreuk te maken op fundamentele rechten en vrijheden van iemand. Er bestaan vrijheidsbenemende dwangmiddelen, zoals aanhouding en het toepassen van voorlopige hechtenis. Daarnaast zijn er dwangmiddelen met betrekking tot zaken mogelijk zoals beslaglegging en een doorzoeking in een woning.

Vragen over overtredingen van de Opiumwet? Een strafrechtadvocaat van REX kan u hierover uitgebreid informeren. Ook kan deze u bijstaan wanneer u in aanraking bent gekomen met de op grond van de Opiumwet toegepaste dwangmiddelen.