Overlijdenszaken

Een overlijden gaat gepaard met rouw, verdriet en ontreddering. Als uw naaste door toedoen van een ander overlijdt, is waarschijnlijk het laatste waaraan u direct denkt het claimen van overlijdensschade. Er moet immers al een hoop worden geregeld. Is de overledene echter een kostwinner, dan kan dit na verloop van tijd tot financiële problemen leiden. In zo’n geval is het dan ook belangrijk dat u zich zo snel mogelijk laat bijstaan door een deskundige letselschadeadvocaat van REX.

Door door schuld

Is het slachtoffer overleden door toedoen van een derde? U kunt dan de veroorzaker aansprakelijk stellen. In Nederland is het in de wet geregeld dat de volgende groepen in aanmerking komen voor een schadevergoeding:

 • De wettige echtgenoot en minderjarige kinderen (bent u gescheiden, dan kunt u géén schadevergoeding of vergoeding voor gemiste partner- of kinderalimentatie claimen).
 • Andere bloed- of aanverwanten (bijvoorbeeld meerderjarige kinderen) indien de overledene hen geheel of gedeeltelijk in hun levensonderhoud voorzag. Overigens is het niet nodig dat deze bloed- of aanverwanten met de overledene in gezinsverband woonden.
 • Samenwonenden en pleegkinderen die:
 1. in gezinsverband met de overledene hebben samengewoond;
 2. door de overledene geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud werden voorzien;
 3. niet in staat zijn zelf in hun eigen onderhoud te voorzien.
   

Claimen overlijdensschade

Onder meer de volgende overlijdensschade kunt u claimen:

 • Kosten van de begrafenis
 • Kosten van het verlies aan inkomen
 • Kosten voor het inschakelen van een huishoudelijke hulp
 • Kosten voor het laten uitvoeren van klussen in en om het huis
 • Kosten van het inrichten van de babykamer
   

Overlijdensschade na overlijden van de kostwinner dient aan de hand van een berekening te worden bepaald. Op basis van de vaste en de variabele lasten wordt bekeken wat uiteindelijk moet worden uitgekeerd aan letselschade bij overlijden. REX Advocaten kan een dergelijke berekening maken evenals de overlijdensschade claimen. Smartengeld kan worden geclaimd wanneer de tegenpartij aansprakelijk is gesteld nog vóór het overlijden van letselschadeslachtoffer. Dit omdat het volgens de wetgever een zeer persoonlijke schadepost betreft.

Wetsvoorstel affectieschade

In de toekomst wordt het wellicht mogelijk ook smartengeld te claimen indien de tegenpartij niet voor het overlijden aansprakelijk is gesteld. Daaromtrent is momenteel een wetsvoorstel aanhangig, genaamd “Wetsvoorstel affectieschade”.