Ontnemingszaken

De rechter kan iemand die is veroordeeld voor een strafbaar feit een ontnemingsmaatregel opleggen bij een afzonderlijke uitspraak. Een ontnemingsmaatregel betreft de verplichting tot het betalen van een geldbedrag aan de Staat. Dit ter ontneming van een wederrechtelijk verkregen voordeel. Bijvoorbeeld in het geval van illegaal verkregen inkomsten. Het opleggen van een ontnemingsmaatregel kan voor een veroordeelde grote gevolgen hebben. Zo ontstaat er een betalingsverplichting en kan de veroordeelde maximaal drie jaar lijfsdwang (vrijheidsbeneming) ondergaan als hij niet (geheel) kan betalen. Het is dan ook raadzaam om u juridisch te laten bijstaan.

Ontnemingsprocedure advocaat

Voordat de rechter echter een beslissing neemt, vindt er een ontnemingsprocedure plaats. Deze procedure is afgesplitst van de strafzaak en wordt ontnemingsprocedure genoemd. Gedurende deze procedure heeft de betrokkene recht op bijstand van een advocaat. Indien het Openbaar Ministerie van plan is om een ontnemingsvordering in te dienen, wordt vaak in een vroegtijdig stadium (conservatoir) beslag gelegd op het vermogen en waardevolle goederen (auto, huis of sieraden) van de betrokkene.

Verweer ontnemingsprocedure

Een ontnemingsprocedure is vaak complex. Niet in de laatste plaats vanwege verregaande consequenties van de ontneming. Een goed onderbouwd en gemotiveerde verweer ten aanzien van de ontnemingsvordering is dan ook belangrijk. Het is dan ook aan te bevelen om in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met een advocaat. REX Advocaten denkt graag met u mee over ontnemingsvraagstukken.