Berichten van ASP Nieuws

Familie eist schadevergoeding na ongeval met letsel in Duinrell

De familie van een 18-jarige Belgische jongen die gewond raakte in Duinrell, wil een schadevergoeding. In de glijbaan X-Stream raakte de jongen beklemd tussen een valluik.

“Letselschadeslachtoffer hoeft zich niet tot gemeente te wenden”

Uit recent door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  ingewonnen juridisch advies is gebleken dat een in de Overeenkomst Wmo opgenomen uitgangspunt juridisch niet houdbaar is. Om precies te zijn gaat het om het feit dat letselschadeslachtoffers zich – uit hoofde van hun schadebeperkingsplicht voor een voorziening op grond van de Wmo – primair tot hun gemeente moeten wenden.

15-jarige jongen verliest spraakvermogen na ingreep

Een 15-jarige jongen kan niet meer praten en lopen nadat hij aan een keelabces werd geopereerd. De jongen kampte vóór de fatale ingreep met ernstige keelpijn.

ASP heeft klacht ingediend over de PIV-regeling bij ACM

De Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) heeft een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de PIV-regeling. In de PIV-regeling staan prijsafspraken tussen verzekeraars enerzijds en juridische adviesbureaus en rechtsbijstandsverzekeraars (bureaus) anderzijds over de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten in letselschadezaken. Volgens de ASP is de PIV-regeling een verboden prijsafspraak die de belangen van de slachtoffers schaadt.

Gedragscode farmaceuten moet zorgen voor transparantie

Farmaceutische bedrijven gaan een gedragscode ontwikkelen die als 'moreel kompas' moet fungeren.