Wetsvoorstel Affectieschade unaniem aangenomen door Eerste Kamer

De kogel is door de kerk! De Eerste Kamer heeft zojuist unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Affectieschade. Dit betekent dat nabestaanden van een overleden slachtoffer en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een verkeersongeval, een medische fout, een bedrijfsongeval of een geweldsmisdrijf binnenkort aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Deze affectieschadevergoeding zal voor veel nabestaanden en naasten een erkenning betekenen van het leed dat hen is aangedaan. Om 13.30 uur heeft de Eerste Kamer gestemd en is het wetsvoorstel bij algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan de behoefte van nabestaanden en naasten en verplicht de veroorzaker van een ongeval om aan de nabestaanden en naasten een schadevergoeding van tussen de € 12.500,- en € 20.000,- te betalen.Het wetsvoorstel wordt nu ter ondertekening naar de Koning en de verantwoordelijke minister doorgestuurd. De wet gaat vervolgens in nadat publicatie in het Staatsblad heeft plaatsgevonden. Er is hiermee een grote stap genomen in de erkenning van het leed dat vele naasten en nabestaanden van slachtoffer met letselschade wordt aangedaan. Een smartengeldvergoeding voor hun leed zal het verdriet niet wegnemen, maar helpt wel bij het verwerken hiervan.