Wat te doen bij letsel als gevolg van koolmonoxidevergiftiging?

Helaas was het deze week weer in het nieuws. Ernstig letsel als gevolg van een koolmonoxidevergiftiging: RTL Nieuws.

In dit geval ging het om een acute koolmonoxidevergiftiging. In onze letselschadepraktijk komen wij echter ook veel gevallen tegen van chronische koolmonoxidevergiftiging. Beide situaties kunnen tot forse gezondheidsschade leiden.

Bij REX Advocaten behandelen wij momenteel meerdere kwesties waarin sprake is van letsel als gevolg van een koolmonoxidevergiftiging. Enkele zaken hebben betrekking op koolmonoxidevergiftiging in de privésituatie, maar wij behartigen ook de belangen van twee werknemers die op het werk slachtoffer zijn geworden van een langdurige blootstelling aan koolmonoxide en als gevolg daarvan fors letsel hebben opgelopen. Het is echt niet zo dat koolmonoxidevergiftigingen alleen het gevolg zijn van het gebruik van verouderde of slecht onderhouden geisers, gaskachels of cv-ketels. Zelfs in nieuwbouwwoningen, in moderne kantoorgebouwen of na renovaties komt het voor dat mensen worden blootgesteld aan een veel te hoog gehalte CO.

In Nederland overlijden jaarlijks 5 à 10 personen aan de gevolgen van een CO-intoxicatie. Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer 200 ziekenhuisopnames en worden enkele honderden mensen op de Spoedeisende Eerste Hulp Behandeld (SEH).  Volgens een schatting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is in 5 tot 23% van alle woningen in Nederland sprake van een verhoogde concentratie koolmonoxide. [1]
Symptomen die regelmatig voorkomen bij een CO-intoxicatie zijn hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid, overgeven, pijn op de borst, kortademigheid en verlaagd bewustzijn. Vanwege de vaak milde klachten en het wisselende beloop wordt veelal niet meteen aan een koolmonoxidevergiftiging gedacht, waardoor het geregeld voorkomt dat de blootstelling gedurende een lange periode plaatsvindt en daardoor forse gezondheidsschade kan veroorzaken.

In de meeste gevallen kunnen de materiële en immateriële (letsel)schade die personen daardoor lijden op de (verzekeraar van) de veroorzaker of verantwoordelijke worden verhaald. Daarvoor is het dan wel noodzakelijk dat (bij voorkeur snel) actie wordt ondernomen.

Het allerbelangrijkste is uiteraard dat bij het vermoeden van een koolmonoxidevergiftiging meteen een arts wordt ingeschakeld. Allereerst om de ontstane gezondheidsklachten te behandelen, maar daarnaast ook om medisch aangetoond te krijgen dat daadwerkelijke sprake is geweest van een acute dan wel chronische koolmonoxidevergiftiging. Een verhoogde HbCO-concentratie in het bloed is slechts gedurende korte tijd na de blootstelling aantoonbaar vast te stellen en het is dus verstandig dat dit meteen na een blootstelling gedocumenteerd gebeurt.

Ten tweede is het van belang dat het gebrek of de situatie waardoor de verhoogde concentratie CO is ontstaan zo spoedig mogelijk wordt verholpen. Om later de schade als gevolg van de blootstelling met succes te kunnen verhalen is het dan echter ook van groot belang dat gedocumenteerd wordt wat de situatie was en waardoor de verhoogde concentratie koolmonoxide is veroorzaakt. Het komt geregeld voor dat de bron van de koolmonoxidevergiftiging (bijvoorbeeld een gebrekkige geiser of gaskachel) wordt verwijderd en afgevoerd, waardoor later niet meer vastgesteld kan worden wat de exacte situatie was. Teneinde bewijsproblemen te voorkomen, doet u er in het geval van een koolmonoxidevergiftiging daarom verstandig aan om ook zo spoedig mogelijk een letselschadeadvocaat in te schakelen. Deze zal vervolgens met spoed een deskundig expertisebureau inschakelen om de situatie te beoordelen en gedocumenteerd vast te leggen.

Mr. A.C.H. (Bram) Jansen en mr. M.W.H.M. (Mélanie) Janssen behandelen momenteel meerdere letselschadezaken waarin zij slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging bijstaan. Bent u zelf slachtoffer geworden van een CO-vergiftiging? Neemt u dan contact op met REX Advocaten voor meer informatie en/of een gratis kennismakingsgesprek via 024-6487240 of jansen@rex-advocaten.nl.


[1] Den Haag: Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2015. Koolmonoxide: onderschat en onbegrepen gevaar.