Uitbreiding rechten slachtoffer in het strafproces

Op 26 november 2019 heeft minister Dekker, minister voor Rechtsbescherming, een wetsvoorstel voor de uitbreiding van slachtofferrechten bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel van het wetsvoorstel is een verdere versteviging en verankering van de positie van het slachtoffer in het strafproces. Het wetsvoorstel omvat de volgende uitbreidingen:

 

 

  • Een verschijningsplicht voor verdachten van ernstige zeden- of geweldsmisdrijven. De verschijningsplicht is beperkt tot de verdachte die zich in voorlopige hechtenis bevindt. Daarnaast geldt de verschijningsplicht alleen voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Deze plicht strekt zich dus niet uit tot regie- en pro forma-zittingen. Verder krijgt de rechter de bevoegdheid om de verdachte te verplichten bij de uitspraak aanwezig te zijn.
     
  • Er komt een vast moment waarop het slachtoffer of nabestaande gebruik kan maken van het spreekrecht. In het wetsvoorstel is uitgewerkt dat voorafgaand aan het moment dat de officier van justitie zijn requisitoir voordraagt, gebruik van het spreekrecht kunnen worden gemaakt. De officier van justitie kan dan in zijn requisitoir of eis rekening houden met de punten, die door de spreekgerechtigde naar voren zijn gebracht.
     
  • De wettelijke kring van spreekgerechtigden wordt uitgebreid me de stieffamilie van een overleden slachtoffer.
     
  • Bij zittingen over het verlengen van (jeugd)tbs kunnen slachtoffers aangeven aan welke beschermingsmaatregelen zij behoefte hebben. Door deze uitbreiding kan een slachtoffer bijvoorbeeld tijdens een verlengingszitting kenbaar maken dat hij graag wil dat de veroordeelde een contactverbod opgelegd krijgt.

De advocaten van REX Advocaten volgen met interesse de ontwikkelingen ten aanzien van de voorgestelde Wet uitbreiding slachtofferrechten. Voor meer informatie over het verhalen van schade na een misdrijf, kunt u contact opnemen met mr. B. Pernot via pernot@rex-advocaten.nl of bel met 024-6487240.