Tim Bueters vanavond bij Radar over afwikkeling schadeclaims

Al enkele weken behandelt Radar in haar tv-programma een indivuele letseschadezaak tegen een grote verzekeraar, waarbij het slachtoffer veel te lang op de uitkering van een redelijke schadevergoeding wacht. Naar aanleiding van deze uitzending heeft Radar de afgelopen periode echter nog veel meer klachten ontvangen over de afhandeling van letselschadeclaims door verzekeraars. Verzekeraars reageren niet tijdig op de toegezonden correspondentie, ze traineren de afwikkeling van de letselschadezaak door steeds weer nieuwe eisen te stellen en betalen geen adequate voorschotten aan slachtoffers met personenschade . Daarmee schenden de verzekeraars de door hen zelf opgelegde gedragscode, de Gedragscode Behandeling Letselschade. In deze gedragscode is jgeregeld waar een verzekeraar bij de behandeling van een letselschadezaak aan moet voldoen. Er is echter helaas geen sanctie in deze gedragscode opgenomen, wat betekent dat er voor verzekeraars geen consequenties zijn voor het structureel niet naleven van de gedragscode. Voor slachtoffers resteert er dan geen andere mogelijkheid dan afwachten of de stap naar de rechter te maken. Aan een gerechtelijke procedure zijn echter (onnodige) kosten verbonden, verder leidt dit tot verdere vertraging. Het komt regelmatig voor dat slachtoffers hierdoor in de financiële problemen raken.Vanavond, op 25 maart 2019 om 20.35 uur, besteedt televisieprogromma Radar aandacht aan deze problematiek rondom de afwikkeling van letselschadezaken. Tim Bueters, advocaat van REX Advocaten, is in het programma te zien over de problemen die zich bij de afhandeling van letselschadezaken voordoen. Radar heeft overigens alle klachten van consumenten gebundeld en is voornemens deze aan de Minister aan te bieden. In dit zwartboek wordt onder andere pijnlijk duidelijk dat verzekeraars hun eigen gedragscode op grote schaal niet nakomen. Ingrijpen vanuit de politiek of het opnemen van een concrete sanctie in de gedragscode kan een oplossing bieden. 
De uitzending van Radar kunt u hier terugkijken (link).