Stemming Eerste Kamer Wetsvoorstel Affectieschade

In Nederland is het zo dat nabestaanden van een overleden slachtoffer en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een verkeersongeval, een medische fout, een bedrijfsongeval of een geweldsmisdrijf geen recht hebben op een schadevergoeding . Een dergelijke vergoeding van affectieschade kan het leed en verdriet van de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders weliswaar niet wegnemen, maar biedt wel erkenning voor dit leed en helpt op deze wijze bij de verwerking van de ernstige gevolgen. Dit is de reden dat door het Schadefonds Geweldsmisdrijven al sinds enige tijd wel een vergoeding voor de affectieschade aan slachtoffers van geweldsmisdrijven wordt uitgekeerd.

Vandaag om 13.30 uur stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel dat ervoor zal zorgen dat een vergoeding van de affectieschade ook voor andere slachtoffers opengesteld zal worden. De emotionele gevolgen van een ongeval brengen met zich mee dat er bij nabestaanden en naasten behoefte bestaat aan erkenning door middel van een vergoeding van affectieschade. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan deze behoefte en verplicht de veroorzaker van het ongeval om aan de nabestaanden en naasten een schadevergoeding van tussen de € 12.500,- en € 20.000,- te betalen. Doordat er verschillende categoriën in het wetsvoorstel worden gehanteerd wordt er gehouden met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.

Op 9 mei 2017 is het wetsvoorstel met algemene stemmen in de Tweede Kamer aangenomen. Op 20 maart 2018 heeft de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid een eindverslag uitgebracht. En vandaag op 10 april 2018 om 13.30 uur wordt er door de Eerste Kamer over de definitieve versie van het wetsvoorstel gestemd. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. Het wetsvoorstel mag door de Eerste Kamer dus niet gewijzigd worden. Als het wetsvoorstel vandaag door de Eerste Kamer wordt aangenomnen, dan wordt het voor ondertekening doorgestuurd naar de Koning en de verantwoordelijke minister. De wet gaat dan in na de publicatie hiervan in het Staatsblad.

Wilt u weten of het wetsvoorstel vandaag wordt aangenomen? Houd u dan de website van REX Advocaten in de gaten.