Shockschade bij (niet-dodelijk) letsel

De term shockschade duidt een bepaalde wijze van ontstaan van schade aan, namelijk de shock die iemand krijgt door het waarnemen van of het geconfronteerd worden met een ernstig ongeval of misdrijf dat een naaste overkomt. Deze shock kan leiden tot geestelijk letsel. Shockschade is de schade die door dit geestelijk letsel wordt geleden. Bij shockschade is – naast de onrechtmatige daad jegens het directe slachtoffer – ook sprake van een onrechtmatige daad jegens de geschokte. De Hoge Raad heeft in het Taxibus-arrest het recht op schadevergoeding wegens shockschade voor het eerst erkend.

In het Taxibus-arrest heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk overwogen dat aanspraak op schadevergoeding wegens shockschade kan worden gemaakt indien iemand bij een ongeval is gedood of (niet-dodelijk) gewond is geraakt. Over de toekenning van schadevergoeding wegens shockschade zijn in de jurisprudentie met name zaken te vinden, waarbij iemand om het leven is gekomen. In de jurisprudentie zijn uitspraken over de toekenning van een schadevergoeding wegens shockschade bij niet-dodelijk letsel betrekkelijk schaars.

Een voorbeeld daarvan betreft het vonnis van de Rechtbank Gelderland d.d. 21 december 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:5604). In die zaak had een kind gezien dat zijn moeder, oma en opa door zijn vader met een schroevendraaier werd neergestoken. De rechtbank stelde vast dat het waarnemen van dit misdrijf een hevige emotionele schok bij het kind heeft veroorzaakt, waaruit geestelijk letsel (posttraumatische stressstoornis) is voortgevloeid. De rechtbank wees daarom een schadevergoeding van € 5.102,96 aan het kind toe.

Tegen het vonnis van de rechtbank heeft de verdachte hoger beroep ingesteld. De slachtoffers in deze zaak worden bijgestaan door mr. B. Pernot van REX Advocaten. Voor meer informatie over het verhalen van schade na een misdrijf kunt u contact opnemen met mr. B. Pernot via pernot@rex-advocaten.nl of bel met 024-6487240.