Schadevergoeding bij PTSS (Posttraumatische Stresstoornis)

Gisteren berichtte RTL Nieuws dat de politie weigert om verantwoordelijkheid te nemen voor getraumatiseerde agenten. Financiële claims van agenten die PTSS hebben opgelopen als gevolg van hun werkzaamheden, worden door de politie vaak afgewezen. Volgens de politie maakt het onderdeel uit van het politiewerk dat agenten met (zeer) heftige gebeurtenissen geconfronteerd kunnen worden.

Wat is PTSS?

PTSS staat voor Posttraumatische Stressstoornis. Deze stoornis kan worden omschreven als een zeer heftige stressreactie op één (of meerdere) schokkende gebeurtenis(sen). De stoornis kan ontstaan als zo’n gebeurtenis niet goed wordt verwerkt. Verschijnselen die iemand met PTSS heeft, kunnen bestaan uit spanning, woede-uitbarstingen, slapeloosheid, concentratieproblemen, hartkloppingen en depressieve gevoelens. Ook kunnen er heftige herbelevingen optreden waarbij u niet alleen de gebeurtenis weer voor u ziet, maar bijvoorbeeld ook hetzelfde hoort, proeft en ruikt zoals tijdens die gebeurtenis. Vaak openbaren deze klachten zich pas jaren ná de ingrijpende gebeurtenis(sen).

Schade

De schade die ontstaat als gevolg van PTSS kan worden aangemerkt als letselschade. De zowel lichamelijke als geestelijke klachten kunnen zo erg zijn, dat het leven hierdoor volledig wordt verstoord en u bijvoorbeeld ook niet meer in staat bent om te werken. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw inkomen. In sommige gevallen kan psychotherapie en/of bijvoorbeeld EMDR helpen om de traumatische gebeurtenis alsnog te verwerken. Ook zijn er medicijnen die de PTSS-klachten kunnen laten afnemen. Hierdoor zult u mogelijk ook te maken krijgen met (forse) medische kosten. Vanwege de gederfde levensvreugde als gevolg van de PTSS, kan daarnaast aanspraak worden gemaakt op een smartengeldvergoeding. Verder zijn nog veel andere schadeposten denkbaar. Zo kan het voorkomen dat u genoodzaakt bent om te verhuizen naar een andere, prikkelarme omgeving.

Aansprakelijkheid

Om de schade als gevolg van de PTSS te kunnen verhalen, moet (nadat de diagnose PTSS is gesteld) vastgesteld worden of de PTSS als gevolg van de uitoefening van de werkzaamheden is ontstaan. Als daarvan sprake is, is uw werkgever mogelijk aansprakelijk en heeft u recht op een schadevergoeding. Zo kan een werkgever aansprakelijk zijn als er onvoldoende is gedaan om het ontstaan van PTSS te voorkomen. Ook kan aansprakelijkheid bestaan wanneer de werkgever onvoldoende nazorg heeft geboden ter verwerking van de heftige gebeurtenis.

Juridische bijstand

Naast politiewerk, kan PTSS ook ontstaan bij de uitoefening van andere risicovolle beroepen. Hierbij kan gedacht worden aan het werken als brandweerman, militair of ambulancebroeder. Heeft u als gevolg van de uitoefening van uw werkzaamheden PTSS opgelopen en wenst u de schade die daardoor is ontstaan te verhalen op uw werkgever? Neem dan contact op met REX Advocaten. Ons kantoor is gespecialiseerd in de behandeling van letselschadezaken en heeft momenteel meerdere zaken in behandeling waarin zij slachtoffers met PTSS-klachten bijstaat.