Ongeval in ballenbak Ikea

Feiten
Ikea heeft in haar vestiging in Heerlen een ruimte waar kinderen kunnen spelen. Daar bevindt zich ook een ballenbak. Op 10 juni 2014 heeft een 3-jarig meisje toen zij in de ballenbak aan het spelen was haar rechter been gebroken. Dit gebeurde doordat een ander meisje een jongetje duwde en dit jongetje vervolgens op het been van het slachtoffer terecht is gekomen. Het slachtoffertje is aan het been geopereerd waarbij er pennen geplaatst zijn. Deze pennen zijn in oktober 2014 uit het been verwijderd.

Aansprakelijkheid
De wettelijk vertegenwoordiger van het slachtoffertje stelt Ikea primair aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad), omdat er onvoldoende toezicht is geweest bij de ballenbak, omdat er maar 1 medewerkster werkzaam was. Tijdens het inschrijven van een vierde kind, was er geen toezicht op de 3 spelende kinderen. Hierdoor zou Ikea niet voldaan hebben aan de op haar rustende zorgplicht.

Subsidiair stellen de wettelijk vertegenwoordigers van het slachtoffertje dat Ikea aansprakelijk is ex artikel 6:174 BW (gebrekkige opstal), omdat de vloer van de ballenbak niet voldeed aan de eisen die men van een ballenbak mag verwachten. In een ballenbak moet men kunnen vallen en moet de vloer voldoende dempend zijn.

Tevens stellen de wettelijk vertegenwoordigers Ikea aansprakelijk op grond van artikel 6:170 BW voor de toezichthoudende medewerkster. De medewerkster had namelijk bij binnenkomst niet volledig het inschrijfformulier van het duwende meisje ingevuld. Hierdoor konden de wettelijk vertegenwoordigers van het slachtoffer niet meer de naam- en adresgegevens van het duwende meisje achterhalen en haar ouders aansprakelijk stellen.

Als laatste stellen de wettelijk vertegenwoordigers dat als Ikea niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het voorval, Ikea de naam- en adresgegevens van het duwende kind aan hen moet verstrekken. Er is immers sprake van ernstig blijvend letsel vanwege de duw van het meisje.

Oordeel Rechtbank
Ikea faciliteert de opvang van kinderen in haar vestigingen. Op grond hiervan rust er op Ikea een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van die kinderen. In 2014 bestond er nog geen norm waaruit blijkt dat er 2 toezichthouders aanwezig moesten zijn bij 3 spelende kinderen. Voorts is een incident waarbij het kind een ander kind duwt in een oogwenk gebeurd. In casu heeft Ikea aan haar zorgplicht voldaan en heeft zij niet onrechtmatig gehandeld (6:162 BW).  

Ook is er geen aansprakelijkheid aan de zijde van Ikea vanwege een gebrekkig opstal (art. 6:174 BW). Ikea heeft voldoende onderbouwd dat het een veilige speelomgeving was. Daarnaast was het niveau van de ballen in de ballenbak hoog genoeg en gelijk verdeeld.

Tevens is de rechtbank van oordeel dat de medewerkster van Ikea niet onrechtmatig heeft gehandeld, omdat zij niet volledig het inschrijfformulier heeft ingevuld. Het inschrijfformulier was namelijk alleen maar voor intern gebruik bedoeld, zoals het kunnen oproepen van de ouders van het kind.

Als laatste oordeelt de Rechtbank dat er in casu sprake was van een sport en spelsituatie. Hierdoor wordt de onrechtmatigheid van een gedraging minder snel aangenomen. De duw vond plaats in de setting van het spel bij de ballenbak. Door de duw van het meisje valt het jongetje op de benen van het slachtoffer. Hierdoor is er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Van onrechtmatig handelen van het duwende meisje is geen sprake geweest. Hierdoor hebben de wettelijk vertegenwoordigers van het slachtoffer geen rechtmatig belang om inzage te krijgen in de naam- en adresgegevens van het duwende meisje. Al met al concludeert de rechter dat Ikea en het duwende meisje niet aansprakelijk zijn voor de geleden en nog te lijden schade van het slachtoffertje.

Alhoewel in deze situatie de aansprakelijkheid is afgewezen, hoeft dat lang niet altijd het geval te zijn. Er zijn veel situaties denkbaar waarbij ouders van een minderjarig kind dat letsel veroorzaakt, wel aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de gedraging van hun minderjarig kind.

Is u een soortgelijk voorval overkomen en wilt u weten of u uw schade kunt verhalen, neemt u dan contact op met een van de advocaten van Rex Advocaten.