Gezondheidsschade door blootstelling aan chroom-6

Steeds vaker zien we het onderwerp chroom-6 in het nieuws. Op 23 maart 2019 heeft de Gelderlander een artikel gewijd aan een schilder die in de jaren ’80 de opdracht had gekregen om de Waalbrug in Nijmegen te schilderen. Na alle zorgwekkende berichten over het giftige chroom-6, maken veel mensen die met deze gevaarlijke stof hebben gewerkt zich grote zorgen over hun gezondheid.

Chroom-6

Waarom werd chroom-6 gebruikt? Chroom-6 beschermde staal tegen roestvorming en staat bekend om zijn hoge hechtingswaarden, reden waarom het soms aan verf werd toegevoegd. Ook wordt het onder andere gebruikt in beton en om houtsoorten te conserveren. Chroom-6 kan op drie manieren in het lichaam komen: via de neus, de mond of de huid.

Lichamelijke klachten

Veel mensen die gewerkt hebben met het giftige chroom-6, hebben te maken met allerlei lichamelijke klachten. Zo hebben mensen last van traanogen, moeite met slikken/keelpijn, pijnlijke spieren en gewrichten, kortademigheid, huidzweren en verminderde vruchtbaarheid. Inmiddels is bekend dat aanraking met chroom-6 ook kan leiden tot kanker.

Aansprakelijkheid werkgever

Veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van gezondheidsschade werden jaren geleden nauwelijks getroffen. Zo droegen veel werknemers die met chroom-6 werkten, geen beschermende kleding. Hierdoor heeft op grote schaal blootstelling aan het giftige chroom-6 plaatsgevonden. Is het mogelijk om een (voormalig) werkgever aansprakelijk te stellen voor de hierdoor ontstane gezondheidsschade? Ja, dat kan. Maar dit is niet gemakkelijk.

Ingevolge artikel 7:658 lid 1 BW heeft een werkgever een vergaande zorgplicht. Een werkgever dient te zorgen voor een veilige werkomgeving en dient maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Het is echter aan het slachtoffer om aan te tonen dat hij door de uitoefening van de werkzaamheden ziek is geworden. Alleen als het slachtoffer daarin slaagt, is zijn werkgever aansprakelijk voor de schade van het slachtoffer (tenzij de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer).

Het kan voor een slachtoffer erg moeilijk zijn om aan te tonen dat hij door de uitoefening van de werkzaamheden ziek is geworden. Er zal onderzoek moeten worden verricht naar de vraag of er een verband bestaat tussen de gezondheidsschade van de werknemer en de arbeidsomstandigheden bij de werkgever. Een ziekte als kanker kan immers veel verschillende oorzaken hebben.

Proportionele aansprakelijkheid

Het aantonen van de oorzaak van de gezondheidsschade is nog ingewikkelder, wanneer een werknemer ook bij andere werkgevers in aanraking is gekomen met giftige stoffen. In dergelijke lastige gevallen kan het leerstuk van de proportionele aansprakelijkheid uitkomst bieden. Een werkgever wordt dan naar rato van de als percentage uitgedrukte kans dat de schade in de uitoefening van de werkzaamheden bij die werkgever is ontstaan, tot schadevergoeding veroordeeld. Zo oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 5 maart 2019 dat het schildersbedrijf voor 25% aansprakelijk is voor de schade van de als gevolg van blaaskanker overleden schilder.

Gewerkt met chroom-6 of andere giftige stoffen?

REX Advocaten is gespecialiseerd in de behandeling van letselschadezaken. Slachtoffers kunnen rekenen op deskundige bijstand bij het verhalen van hun schade op bijvoorbeeld een (voormalig) werkgever. Heeft u gewerkt met de giftige stof chroom-6, ondervindt u mogelijk als gevolg daarvan gezondheidsklachten en wilt u meer weten over het verhalen van uw schade, neemt u dan contact op met een van de advocaten van REX Advocaten.