Compensatieregeling slachtoffers in de jeugdzorg

Op 21 februari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat een compensatieregeling voor slachtoffers van mishandelingen en seksueel misbruik in de jeugdzorg wordt geïntroduceerd. Deze beslissing van het kabinet volgt op een onderzoeksrapport dat in het jaar 2019 door de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg werd uitgebracht. In het kader van dit onderzoek heeft de Commissie archiefonderzoek gedaan en een meldpunt geopend. Er werden vervolgens meer dan 900 meldingen ontvangen. De Commissie concludeerde dat een groot deel van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleef onvoldoende bescherming heeft gehad tegen fysiek, psychische en/of seksueel geweld. Eén op de tien mensen met een verleden in de jeugdzorg zegt daar vaak of zeer vaak slachtoffer te zijn geweest van fysiek of psychisch geweld.

De compensatieregeling voor slachtoffers van mishandelingen en seksueel misbruik in de jeugdzorg zal naar alle waarschijnlijkheid dit najaar van start gaan. Een slachtoffer kan onder de compensatieregeling aanspraak maken op een vast bedrag van € 5.000,-. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven zal de compensatieregeling gaan uitvoeren. Hoe de compensatieregeling er verder precies uit gaat zien, is nog niet bekend.

REX Advocaten zal de ontwikkelingen omtrent de compensatieregeling nauwgezet in de gaten houden. Mocht u slachtoffer zijn geworden van mishandeling en/of seksueel misbruik en geïnformeerd willen worden over mogelijkheden om uw schade te verhalen, dan kunt u contact opnemen met één van de advocaten van REX Advocaten.