Botsing met lage impact kan ook letselschade veroorzaken

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in zijn tussenuitspraak van 23 januari 2018 dat een geringe Delta v (botsingimpact) op zichzelf niet in de weg staat aan het aannemen van causaal verband tussen de gezondheidsklachten van het slachtoffer en het ongeval.

Het ongeval
Het jonge slachtoffer, ten tijde van het ongeval 13 jaar, bevond zich op 10 juni 2010 als passagier achterin een personenauto, toen deze van achteren werd aangereden door een andere auto. Vaststaat dat de aanrijding met zeer lage snelheid heeft plaatsgevonden. Dit blijkt mede uit het feit dat er geen materiële schade zichtbaar was aan de bij het ongeval betrokken auto’s.

Medische behandelingen
Het slachtoffer heeft zich nog dezelfde dag gemeld bij haar huisarts met onder meer nekklachten en een wat zwaar gevoel in de armen. Ook krijgt zij last van concentratie- en geheugenproblemen en overmatige vermoeidheid. Omdat de klachten aanhouden, starten behandelingen bij diverse specialisten, waaronder fysiotherapeuten en een orthomanueel therapeut. In verband met doorslaapproblemen wordt zij tevens doorverwezen naar een neuroloog.

Medisch adviseurs
De door de verzekeraar ingeschakelde medisch adviseur werpt de vraag op, of de huidige klachten als  louter en alleen ongevalsgevolg kunnen worden aangemerkt. Dit gelet op de zeer lage snelheid waarmee de aanrijding plaatsvond. Ook zijn er geen objectiveerbare afwijkingen op neurologisch dan wel orthopedisch gebied vastgesteld. De door het slachtoffer ingeschakelde medisch adviseur concludeert daarentegen dat er vrij harde aanwijzingen zijn voor het ontstaan en aanhouden van een postwhiplash-syndroom.

Delta v onderzoek
De verzekeraar heeft Ongevallen Analyse Nederland de opdracht gegeven een Delta v onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek bevestigt dat er sprake is geweest van een zeer geringe en minimale botsingimpact. Ondanks deze uitkomst gaat de verzekeraar over tot erkenning van de aansprakelijkheid en wordt een voorschot op de schade uitgekeerd.

De vordering
De ouders van het slachtoffer hebben (in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van het slachtoffer) de verzekeraar desondanks gedagvaard. Zij hebben gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat het letsel  van het slachtoffer in causaal verband staat met het haar overkomen verkeersongeval en dat de verzekeraar gehouden is de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Die schade ligt fors hoger dan het bedrag dan de verzekeraar tot dan toe heeft willen uitkeren.

Het oordeel van het gerechtshof
Net als de rechtbank, is het gerechtshof van oordeel dat een geringe Delta v op zichzelf niet in de weg staat aan het aannemen van causaal verband tussen de gezondheidsklachten van het slachtoffer en het ongeval. De geringe Delta v is wel een omstandigheid die in aanmerking moet worden genomen bij het antwoord op de vraag of sprake is van causaal verband. Omdat er nog geen onderzoek door deskundigen is verricht, beslist het hof dat er eerst een multidisciplinair onderzoek zal moeten plaatsvinden,  alvorens zij een oordeel kan geven over het bestaan en de omvang van de klachten van het slachtoffer en over het causaal verband tussen deze klachten en het ongeval.

Is u een verkeersongeval overkomen met letselschade als gevolg, dan kunt u contact opnemen met één van de advocaten van REX Advocaten.