Nieuws

Het coronavirus en de invloed daarvan op letselschadezaken

09 april 2020

Inmiddels ondervindt vrijwel iedereen de gevolgen van de coronacrisis. Helaas heeft deze crisis ook gevolgen voor de behandeling en het verloop van letselschadezaken. In dit artikel zal worden ingegaan op deze gevolgen. Uitstel medische behandelingen Wij hebben intussen van veel cliënten vernomen dat behandelafspraken bij bijvoorbeeld de... lees verder

Ruim 40 patiënten gedupeerd door fouten medisch-oncoloog van Radboudumc

01 april 2020

Op 31 maart jl. meldde het Radboudumc dat een medisch-oncoloog bij ruim 40 patiënten ernstige fouten heeft gemaakt op medisch-inhoudelijk, communicatief en organisatorisch vlak en dat de oncoloog bij nog eens drie andere patiënten verantwoordelijk was voor een calamiteit of mogelijke calamiteit. Onderzoek heeft dit bevestigd. Zie onder meer https... lees verder

Compensatieregeling slachtoffers in de jeugdzorg

25 februari 2020

Op 21 februari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat een compensatieregeling voor slachtoffers van mishandelingen en seksueel misbruik in de jeugdzorg wordt geïntroduceerd. Deze beslissing van het kabinet volgt op een onderzoeksrapport dat in het jaar 2019 door de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg werd uitgebracht. In het kader van... lees verder

Aansprakelijkheid voor letselschade in een sport- en spelsituatie

28 januari 2020

Op 14 januari jl. heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een letselschadezaak waarin de vraag centraal stond of er onrechtmatig was gehandeld door een voetballer tijdens een voetbalwedstrijd. In deze uitspraak is het Hof ingegaan op de uitgangspunten die gelden bij het aannemen van aansprakelijkheid in een sport- en... lees verder

Schadevergoeding bij PTSS (Posttraumatische Stresstoornis)

19 december 2019

Gisteren berichtte RTL Nieuws dat de politie weigert om verantwoordelijkheid te nemen voor getraumatiseerde agenten. Financiële claims van agenten die PTSS hebben opgelopen als gevolg van hun werkzaamheden, worden door de politie vaak afgewezen. Volgens de politie maakt het onderdeel uit van het politiewerk dat agenten met (zeer) heftige... lees verder

Tim Bueters bij Argos Radio over wildgroei letselschadebureaus

13 december 2019

Op zaterdag 14 december 2019 om 14.00 uur is Tim Bueters van REX Advocaten in de hoedanigheid van voorzitter van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) te horen in een interview. De uitzending gaat over de zorgen over wildgroei van letselschadebureaus. In de afgelopen 4 jaar is het aantal letselschadebureaus bijna... lees verder

Uitbreiding rechten slachtoffer in het strafproces

06 december 2019

Op 26 november 2019 heeft minister Dekker, minister voor Rechtsbescherming, een wetsvoorstel voor de uitbreiding van slachtofferrechten bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel van het wetsvoorstel is een verdere versteviging en verankering van de positie van het slachtoffer in het strafproces. Het wetsvoorstel omvat de volgende uitbreidingen... lees verder

Wat te doen bij letsel als gevolg van koolmonoxidevergiftiging?

27 november 2019

Helaas was het deze week weer in het nieuws. Ernstig letsel als gevolg van een koolmonoxidevergiftiging: RTL Nieuws. In dit geval ging het om een acute koolmonoxidevergiftiging. In onze letselschadepraktijk komen wij echter ook veel gevallen tegen van chronische koolmonoxidevergiftiging. Beide situaties kunnen tot forse gezondheidsschade leiden.... lees verder

Stelplicht en bewijslast bij arbeidsongeval

21 november 2019

Het komt geregeld voor dat een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden, maar dat achteraf niet kan worden vastgesteld wat er precies is gebeurd. Dat roept dan de vraag op voor wiens rekening en risico dat komt. Is het de werknemer die moet stellen en bewijzen wat er precies is voorgevallen, of komt het voor risico van de werkgever als dit achteraf... lees verder

Tim Bueters bij Radar over sancties en tuchtrecht bij langlopende letselschadezaken

18 november 2019

In de uitzending van Radar van 18 november 2019 wordt door drie Kamerleden Van Nispen, Kuiken en Van Toorenburg gepleit voor santiemogelijkheden tegen trainerende verzekeraars. Ook moet er volgens hen een onafhankelijke tuchtraad komen waar slachtoffers kunnen klagen over verzekeraars. Zij presenteerden in Radar een gezamenlijke notitie, die zij... lees verder