Medische aansprakelijkheid

Overal kunnen fouten worden gemaakt. Zo ook gedurende een medische behandeling. Is een fout echter niet te verwijten, dan wordt het een complicatie genoemd. Denk aan ontstekingen die na een operatie ontstaan. Er is pas sprake van een medische fout wanneer de zorgverlener aansprakelijk is voor fouten bij de behandeling en de patiënt hierdoor letselschade heeft geleden. De letselschadeadvocaten van REX Advocaten staan in dat geval klaar met het juiste juridisch advies.

Schending informatieplicht medische behandeling

Wanneer u een fysiotherapeut, arts, verpleegkundige of een andere hulpverlener in de gezondheidszorg raadpleegt, sluit u een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Uw rechten zijn namelijk vastgelegd in afdeling 5 van Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Beter bekend onder de naam Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De zorgverlener moet u te allen tijde duidelijk informeren over het onderzoek, de behandeling en de risico’s en gevolgen daarvan. Ook moet u geïnformeerd worden over andere behandelingsmethoden. Schending van deze informatieplicht kan onder bepaalde voorwaarden tot aansprakelijkheid leiden. De overheid heeft wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Maar ook wat er moet gebeuren wanneer mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Centrale ziekenhuisaansprakelijkheid

Naast het feit dat de zorgverlener medisch aansprakelijk kan worden gesteld, kan ook het ziekenhuis voor een medische fout aansprakelijk worden gehouden. Dit wordt centrale ziekenhuisaansprakelijkheid genoemd. De toetssteen is niet of er een fout door de zorgverlener is gemaakt, maar of de zorgverlener de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden heeft betracht. De aansprakelijkheid van de hulpverlener of van het ziekenhuis kan nooit worden uitgesloten (art. 7:463 BW). Oftewel, het ondertekenen van een verklaring dat u de arts of het ziekenhuis niet medisch aansprakelijk zal stellen is niet van waarde.

Letselschadeadvocaat medische aansprakelijkheid

Het is vaak onmogelijk om snel te kunnen beoordelen of er fouten in het medische traject zijn gemaakt. U dient het medisch dossier op te vragen. Dit wordt beoordeeld door een medisch adviseur. De Raad voor Rechtsbijstand biedt de mogelijkheid om deze kosten voor rekening van de staat te brengen. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp, kan tevens een medisch haalbaarheidsonderzoek worden aangevraagd. U bent hiervoor geen eigen bijdrage verschuldigd. Meer weten over medische aansprakelijkheid? Laat u vrijblijvend informeren door REX Advocaten.