Medisch strafrecht

Voor iemand die in de zorg werkt, is het lastig om zijn of haar positie te bepalen in een medisch strafrechtelijk onderzoek. Want hoe verhoudt het beroepsgeheim zich bijvoorbeeld tot het strafrechtelijk onderzoek? Om te voorkomen dat er onnodige misverstanden ontstaan kunt u een gespecialiseerd strafrechtadvocaat van REX Advocaten raadplegen. Deze voorziet u van deskundig advies. U wordt eventueel van rechtsbijstand voorzien indien u daadwerkelijk op verdenking van overtreding van het medisch strafrecht wordt verhoord of voor de rechter dient te verschijnen.

Voorbeelden medisch strafrecht

Wanneer u arts of andere zorgverlener bent, dan kunt u in aanraking komen met het medisch strafrecht. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van het onverwacht overlijden van een patiënt tijdens of na een medische ingreep.
 • Beroepsnormen uit de Wet BIG zijn overtreden.
 • Een strafrechtelijk onderzoek vindt plaats naar aanleiding van onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
 • Er is een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven. Echter, deze verklaring roept vragen op bij derden.
 • U bent arts en uw patiënt vertelt u dat hij of zij een ernstig strafbaar feit wilt plegen.
 • U bent het slachtoffer geworden van een strafbaar feit.
   

Tuchtrechter en strafrechter

Als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek doet, kunt u met de tuchtrechter te maken krijgen. Doet het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek? Dan kunt u met de strafrechter in aanraking komen. Het is mogelijk dat zowel IGZ als het OM onderzoek naar dezelfde feiten doen. Als arts of andersoortige zorgverlener dient u verplicht aan een IGZ- onderzoek mee te werken. In een OM-onderzoek komen u als verdachte bepaalde rechten toe. Zo bent u niet verplicht tot het geven van antwoorden of het verstrekken van informatie.

Rechtsbijstand medische straf- en tuchtzaken

Medische straf- en tuchtzaken zijn vaak complex. REX Advocaten biedt daarom gespecialiseerde rechtsbijstand bij medische strafzaken en tuchtzaken. Denk aan:

 • bijstand bij verhoor;
 • onderzoek naar rechtmatigheid van de inzet van dwangmiddelen en bijzondere opsporingsbevoegdheden;
 • overleg met justitie over de wijze van afdoening;
 • het voeren van de verdediging ter zitting.
   

REX Advocaten vertelt u graag meer over medische strafrecht.