Gezondheidsrecht

De zorg is een complexe sector met diverse juridische uitdagingen. REX Advocaten behandelt gezondheidsrechtelijke zaken op alle gebieden, waaronder medische aansprakelijkheid, medisch tuchtrecht en aansprakelijkheid van bestuurders. Ook  bieden onze gezondheidsrechtadvocaten ondersteuning bij conflicten tussen zorginstellingen en medische beroepsbeoefenaren en worden cliënten bijgestaan als het gaat om geschillen binnen maatschappen. Zo werken we voor zorginstellingen en individuele zorgaanbieders, zoals medisch specialisten, fysiotherapeuten, apothekers en patiënten.

Van medische aansprakelijkheid tot tuchtrecht

Gezondheidsrecht is een algemene aanduiding voor de juridische problematiek die zich afspeelt binnen de gezondheidszorg. Het heeft zowel bestuursrechtelijke als civiel- en strafrechtelijke aspecten. REX advocaten is gespecialiseerd in medische aansprakelijkheidszaken, medisch tuchtrecht, registratiegeschillen, geschillen tussen beroepsbeoefenaren onderling, medisch ethische kwesties en medisch strafrecht. Denk aan handhaving en toezicht op de kwaliteit van de gezondheidzorg, hulp bij zelfdoding of de (rechts)verhouding tussen hulpverlener en patiënt, evenals euthanasie en registratiegeschillen.

Gezondheidsrechtadvocaat

Het gezondheidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Het gaat niet alleen om de rechten van de patiënt en de hulpverlener, maar ook om de organisatie, de kwaliteit van de zorgverlening, de aansprakelijkheid en de financiering van de gezondheidszorg. Een uitstekende kennis van zorgspecifieke wet- en regelgeving, maar ook door ervaring en betrokkenheid zijn kenmerkend voor onze gezondheidsrechtadvocaten. Maak vrijblijvend kennis met hen.

REX gezondheidsrechtadvocaten