Geweldsmisdrijven

Wanneer u het slachtoffer van lichamelijk geweld bent en daarbij letsel heeft opgelopen, kunt u de schade verhalen. Bijvoorbeeld wanneer u uw oog heeft beschadigd omdat u geslagen bent. Of psychisch gezien nadelige gevolgen ondervindt doordat u bent mishandeld. Mentaal en lichamelijk letsel door geweldsmisdrijven hebben immers grote impact op uw dagelijks leven, waardoor u levenslang hinder ondervindt.

Smartengeld geweldsmisdrijf

REX Advocaten kan u helpen om uw schade, waaronder immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd), te verhalen op de dader. Wanneer de dader onbekend is, dan kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven uitkomst bieden. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven keert enkel uit als sprake is van ernstig letsel. Denk aan ontsierende littekens, psychisch letsel of het verlies van een oog. Om de ernst van het letsel te bepalen werkt het Schadefonds Geweldsmisdrijven samen met medisch adviseurs. Het schadefonds keert enkel uit als de dader of zijn of haar verzekeraar niet over de brug komt met een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid geweldsmisdrijf

Wanneer de dader aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade door een geweldsmisdrijf of lichamelijk geweld, dan kan de schade op hem of haar worden verhaald. Voorbeelden van materiële schade zijn: kosten van huishoudelijke hulp, aanpassing aan de woning, derving van inkomsten en kapotte kleding of huisraad. Ook immateriële schade kan op de dader worden verhaald als hier voldoende aanleiding voor is.

Schadevergoeding na letselschade mishandeling

Heeft u letsel opgelopen door mishandeling of andersoortig geweld? En wilt u weten of REX Advocaten iets voor u kan betekenen? Neem dan contact op.