Arbeidsongevallen

Letsel opgelopen door het werken met gevaarlijke machines? Bent u tijdens uw werk gevallen van een grote hoogte? In vrijwel alle arbeidsongevallen die op de werkvloer plaatsvinden, is de werkgever verantwoordelijk voor de opgelopen schade. En deze werkgeversaansprakelijkheid gaat verder dan u wellicht denkt. Een werkgever heeft op grond van artikel &:658 BW een vergaande zorgplicht en bij ongevallen zal al snel sprake zijn van schending van die zorgplicht. Niet voor niets schakelt u bij een bedrijfsongeval of arbeidsongeval de hulp in van de letselschadeadvocaten van REX Advocaten.

Juridische hulp na arbeidsongeval

Na een bedrijfsongeval of arbeidsongeval is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt nagegaan of uw werkgever al zijn plichten is nagekomen. Zo had uw werkgever moeten zorgen voor een veilige omgeving, voor verantwoorde materialen, evenals duidelijke (werk)instructies. Uw werkgever kan op zijn beurt proberen aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat het bedrijfsongeval het resultaat is van bijvoorbeeld uw roekeloze gedrag.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval

Bij een zwaar bedrijfsongeval dient de werkgever altijd melding te doen bij de Inspectie SZW. Denk aan een bedrijfsongeval waarbij sprake is van blindheid, een burn-out, amputatie, chronische fysieke klachten en traumatische of psychische klachten. De inspectie stelt een onafhankelijk onderzoek in naar het bedrijfsongeval en maakt een analyse. De inspectie spreekt met het letselschadeslachtoffer, betrokkenen en getuigen en maakt op basis daarvan een rapportage. De rapportage (proces-verbaal/boeterapport) kan worden gebruikt om te beoordelen of de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. De werkgever is verplicht om aan dit onderzoek mee te werken.

Schadevergoeding of smartengeld bij bedrijfsongeval

De letselschadeadvocaten van REX onderhandelen bij een arbeidsongeval met uw werkgever over de schadevergoeding, smartengeld of een voorschot. Indien nodig wordt een medisch adviseur ingeschakeld die de schade van het bedrijfsongeval vaststelt. Krijgt u door een bedrijfsongeval problemen met het UWV over re-integratie of uitkeringen? Ook daar kan de werkgeversaansprakelijkheid gelden. Laat u vrijblijvend door een van onze letselschadeadvocaten informeren. Want deze weet exact wat er wel en niet onder de werkgeversaansprakelijkheid valt.