Verkeersstrafrecht

Rijden onder invloed, het veroorzaken van een verkeersongeval, doorrijden na een ongeval, een invordering van het rijbewijs wegens een snelheidsovertreding of roekeloos rijden… Het zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waardoor u in aanraking kunt komen met het verkeerstrafrecht. Een eventuele veroordeling kan leiden tot een aantekening op uw strafblad, het langdurig kwijtraken van uw rijbewijs, hoge boetes en meer. REX Advocaten verleent rechtskundige bijstand in verkeersstrafrechtzaken. Op professionele en betrokken wijze.

Advocaat verkeersrecht

Onder verkeersstrafrecht vallen zaken waarbij er sprake is van (letsel)schade, maar ook zaken waar het gebruik van alcohol en/of drugs aan de orde is. Een advocaat van REX kan u in alle soorten verkeerszaken bijstaan. Wanneer u schuld heeft aan een verkeersongeval kan dit leiden tot een strafrechtelijke verdenking. De gevolgen hiervan kunnen vergaand zijn. Niet alleen kunt u worden verhoord, ook kunt u worden aangehouden en uw rijbewijs kan ongeldig worden verklaard of worden ingenomen. U zult zich meestal moeten verantwoorden voor de strafrechter. Hiertoe ontvangt u een dagvaarding.

Ook kunnen de gevolgen van het gebruik van middelen in het verkeer zeer groot zijn. Al vóór een veroordeling kan de Officier van Justitie besluiten het rijbewijs in te vorderen. Dit wordt ‘rijontzegging’ genoemd. Daarnaast kan de rechter uiteindelijk een boete of werkstraf opleggen. Verder kan het CBR, los van de strafrechtelijke procedure, een onderzoek instellen naar de rijgeschiktheid. Een gesprek met een psychiater en een bloedonderzoek maken hiervan deel uit.

Verkeersstrafrecht procedure

De afwikkeling van een verkeersrechtelijke zaak kan een traject zijn waarbij verschillende procedures elkaar kruisen. In al deze verschillende procedures kan REX Advocaten u bijstaan. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.